Thái Nguyên

Nếu bạn chưa tìm được điểm bán gần nhất, vui lòng click VÀO ĐÂY để đặt hàng online

STT

Quận/Huyện

Tên Nhà Thuốc

Địa Chỉ

SĐT

1

Thái Nguyên

NT Bích Vinh

320 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang

02083855701

2

Thái Nguyên

Quầy Cô Thông

Số 310/1 Cách Mạng T8

02083832565

3

Thái Nguyên

NT Ba Hạnh

Kiốt số 2 Chợ Tây Ba Nhất

02083847859

4

Thái Nguyên

NT Thái Thư

Cổng Bệnh Viện A-Tn

02083646502

5

Thái Nguyên

NT Hữu Yến

965 Dương Tự Minh

02083854246

6

Phổ Yên

NT Uyển Cần

98 Tiểu Khu 3 , Ba Hàng

02083863015

7

Phổ Yên

QT Thắng Hương

41 Tiểu Khu 6 , Ba Hàng

01645996543

8

Đồng Hỷ

NT QT Vi Linh

Xóm Gò Cao, Hóa Thượng

0983185009

9

10

11

12

13

14

15

16

17