HỎI VỀ TRĨ

Câu hỏi:

TÔI BỊ TRĨ NGOẠI BẰNG HẠT NGÔ CÁCH HẬU MÔN KHOẢNG 0,5 CM ĐÃ DÙNG NHIỀU LOẠI THUỐC NHƯNG BÚI TRĨ CHỈ MỀM RA MÀ KHÔNG CO LÊN ĐƯỢC XIN ĐƯỢC TƯ VẤN CÁCH ĐIỀU TRỊ

Câu trả lời:

Gửi câu hỏi