Trĩ

Câu hỏi:

Tôi bị trĩ hồi nam 18 tuoi ..h 23 tuoi r... tôi uong được ko

Câu trả lời:

Gửi câu hỏi