Tư vấn trĩ

Câu hỏi:

Mình bị trĩ 3 năm rồi, dùng được cái này không

Câu trả lời:

Gửi câu hỏi